logo

Stowarzyszenie

Towarzystwo powstało z inicjatywy osób, którym bliska jest muzyka dawna a szczególnie dzieła Jana Sebastiana Bacha i muzyków z jego kręgu. Wspieramy działalność naukową i popularyzatorską, działamy na rzecz edukacji muzycznej.

Władze TBT

prezes — Szymon Szetela

Kontakt

Siedziba, adres do korespondencji
Szosa Chełmińska 219/1
87-100 Toruń

E-mail: szetela@js-bach.pl

Towarzystwo Bachowskie jest organizacją zarejestrowaną przez
Sąd Rejonowy w Toruniu
w Rejestrze Stowarzyszeń

KRS:
0000359351
REGON:
340780842
NIP:
956-22-78-685

Volkswagen Bank
15 2130 0004 2001 0539 7252 0001

Mecenasi

Optiguard grafpol