logo

Towarzystwo Bachowskie także uczciło pamięć prof. Tomasza Schreibera

W poniedziałek, 10 czerwca 2013 r., w Sali Mieszczańskiej toruńskiego Ratusza, spotkali się uczestnicy międzynarodowej sesji matematyków UMK, rodzina, przyjaciele, członkowie Towarzystwa i wszyscy , którym pamięć przedwcześnie zmarłego młodego naukowca, miłośnika sztuki i wspaniałego człowieka była bliska.

Towarzystwo Bachowskie włączyło się w organizację koncertu

Tomasz Schreiber in memoriam,

podczas którego wykonawcy:  Marcin Zdunik – wiolonczela, Aleksandra Świgut – fortepian, Dobromiła Jaskot – fortepian i prof. dr hab. Włodzisław Duch zagrali muzykę J.S. Bacha, O. Messiaena, W.A. Mozarta, Jerzego Bauera, Dobromiły Jaskot oraz improwizację.

Słowem koncert opatrzyła pani Aneta Derkowska (Towarzystwo Bachowskie).

Autorem zdjęć jest pan Adam Willma.