logo

Tak zagrały dwie lutnie, gitara i teorba – listopad 2018

To była naprawdę cicha muzyka. Zagrało ją LUTEDUO (Anna Kowalska i Anton Birula), a sfotografował pan Marek Krupecki.