logo

Posłuchajcie Ewy

Miło nam powiadomić, że koncert Tomasza Darocha poprzedzi krótki występ Ewy Leszczyńskiej.

 

Ewa urodziła się w 1995 roku w Toruniu. W 2008 roku ukończyła z wyróżnieniem Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie wiolonczeli. Obecnie jest uczennicą klasy IV Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia.

 

Gry na wiolonczeli uczy się pod kierunkiem pana mgr Karola Wroniszewskiego. Do jej osiągnięć należy III miejsce dla Kwartetu Smyczkowego na V Międzynarodowych Prezentacjach Zespołów Kameralnych i Chóralnych „Res Facta Musica” na Zamku Golubskim w kwietniu 2011.

Kilkakrotnie brała udział w letnich warsztatach muzycznych prowadzonych przez wybitnych pedagogów, a także w koncertach z cyklu „Scena Młodych” i przesłuchaniach. Dwukrotnie występowała jako solistka na koncercie z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. W 2011r. za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia.

13 listopada w Ratuszu Staromiejskim Ewa zagra Preludium z 3 Suity C-dur (BWV 1009) Jana Sebastiana Bacha