logo

PO CO NAM KONTRATENORZY? ♦ relacja ♦

Podczas spotkania w Kafeterii Dworu Artusa, prowadzący od nowego roku nasz Festiwal Jakub Burzyński, rozwiał stereotypy związane z kastratami, która to grupa śpiewaków prawie nijak się miała do mężczyzn śpiewających falsetem, a więc kontratenorów właśnie.

Było ciekawie, z anegdotą i multimedialnie. Istnieje kilka powodów odrodzenia się śpiewania kontratenorowego, a nawet narastającej popularności tych wykonawców. Okazuje się, że potrzebuje ich muzyka dawna i bardzo współczesna, a także po prostu rynek, czyli słuchacze.

Dlatego np. w przyszłym miesiącu usłyszymy Jakuba Burzyńskiego w Bygdoszczy w spektaklu operowym współczesnego węgierskiego kompozytora.