logo

O stowarzyszeniu

Ze Statutu

Celem Towarzystwa jest:

– upowszechnianie wiedzy o muzyce dawnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieł Jana Sebastiana Bacha i muzyków jego kręgu,

– wspieranie działalności popularnonaukowej i naukowej, opracowań z dziedziny muzyki dawnej oraz udział w kształtowaniu wychowania muzycznego i ogólnej kultury muzycznej,

–  skupianie osób i instytucji zainteresowanych muzyką dawną.

§ 11

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

– organizowanie koncertów, audycji i festiwali muzycznych,

– organizowanie seminariów i kursów wykonawczych,

– organizowanie i popieranie badań naukowych, archiwalnych i bibliograficznych,

– prowadzenie działalności popularnonaukowej, badawczej i wydawniczej,

– wymianę myśli i doświadczeń miłośników muzyki oraz osób zawodowo z nią związanych,

– współpracę z władzami, instytucjami i towarzystwami krajowymi i zagranicznymi o podobnych zainteresowaniach,

– inne działania związane z wyżej wymienionymi.