logo

NA DIABŁA TA MUZYKA – Collegium Vocale Bydgoszcz


Muzyczne skarby polskiej reformacji

 

16 października 2011
godz. 17.00
Sala Mieszczańska, Ratusz Staromiejski  w Toruniu

 

 
Choć diabłów pełen byłby świat, co połknąć by nas chcieli,
my nie boimy się ich zdrad, będziemy triumf mieli.
Książę ziemi tej w całej złości swej
nie szkodzi już nam, bo jest skazany sam
wszechmocnym Boga Słowem.

M. Luter

Collegium Vocale Bydgoszcz

 

w składzie

PATRYCJA CYWIŃSKA-GACKA

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii (kierunek: wychowanie muzyczne) Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (specjalność: śpiew solowy). Była współzałożycielem i solistką zespołu wokalnego Spare Style Choir. Obecnie jest dyrygentem Zespołu Muzyki Dawnej Concentus, działającego przy Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. W Collegium Vocale Bydgoszcz śpiewa od 2004 roku.

JANUSZ CABAŁA kontratenor

Absolwent Wydziału Wychowania Muzycznego (specjalność: dyrygentura chóralna) oraz Wydziału Instrumentalnego (specjalność: gra na altówce) Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W latach 1989-1991 był członkiem zespołu Renard Ensemble, wykonującego muzykę religijną i świecką kompozytorów europejskich okresu Renesansu; jest zapraszany do współpracy jako solista przez szereg polskich zespołów wokalnych i instrumentalnych (m.in. Il Canto, Ars Nova, Capella Bydgostiensis, Toruńska Orkiestra Kameralna, Filharmonia Lubelska, Orkiestra im. J. Straussa).

ŁUKASZ HERMANOWICZ baryton

Student Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie dyrygentury symfonicznej prof. Zygmunta Rycherta. W okresie nauki w toruńskiej szkole muzycznej (1995-2007) koncertował jako pianista z Toruńską Orkiestrą Kameralną i Symfoniczną. W zespole Collegium Vocale Bydgoszcz śpiewa od czerwca 2009 roku.

MICHAŁ ZIELIŃSKI baryton, kierownik artystyczny

Po ukończeniu studiów na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (specjalności: kompozycja, teoria muzyki) został zatrudniony w macierzystej uczelni, gdzie prowadzi kursy instrumentacji i solfeżu. W latach 1989-1991 był członkiem oktetu wokalnego Renard Ensemble, założonego i prowadzonego przez Wiesława Liseckiego. To właśnie działalność tej grupy dała główny impuls do utworzenia w 1992 roku Zespołu Muzyki Dawnej Collegium Vocale.

Piotr Orawski (Polskie Radio Dwójka) – słowo

 

PROGRAM

 

Marcin Luter> – Warownym grodem  (Das Klug’sche Gesangbuch, 1533,  polskie tłumaczenie ks. Edwarda Romańskiego)

 

I. PSALMY

 

Wacław z Szamotuł – Psalm I Błogosławiony człowiek (słowa: Andrzej Trzecieski j.)

Mikołaj Gomółka – Psalm I Szczęśliwy, który nie był między złemi w radzie (słowa: Jan Kochanowski)

Wacław z Szamotuł – Psalm LXXXV Nakłoń, Panie, ku mnie ucho Twoje (słowa: Mikołaj Rej)

Wacław z Szamotuł – Psalm XIV I któż będzie przemieszkiwał w Twym przybytku (słowa: Andrzej Trzecieski j.)

 

II. BOŻE NARODZENIE

 

Nastał nam jest dzień wesoły (Kancjonał Piotra Artomiusza, 1601)

Chwalmyż wszytcy z weselem (Kancjonał Piotra Artomiusza, 1601)

Już Cię żegnamy, o rozkoszne dziecię (Rękopis Biblioteki Czartoryskich, 1551) [* Piotr Artomiusz (1552-1609) – toruński kaznodzieja luterański]

 

III. PSALMY

 

Cyprian Bazylik – Psalm XXXVI Zaniechaj towarzystwa z ludźmi złościwemi (słowa: Jakub Lubelczyk)

Cyprian Bazylik – Psalm LXX W Tobie, Panie, nadzieję mam (słowa: Stanisław Kleryka?)

Cyprian Bazylik – Psalm LXXIX Panie Boże Wszechmocny (słowa: Jakub Lubelczyk)

 

IV. PIEŚNI PASYJNE

 

Cyprian Bazylik – Mądrość Ojca Wszechmocnego

Bóg Wszechmogący, Ociec nasz niebieski (Kancjonał Jana Seklucjana*)

 
*Jan Seklucjan (1510-1578) – polski działacz reformacyjny, teolog i pastor luterański, drukarz, tłumacz, wydawca i propagator ewangelickiej literatury religijnej w języku polskim

 

V. PSALMY

 

Mikołaj Gomółka – Psalm XXIX Nieście chwałę, mocarze, Panu mocniejszemu (słowa: Jan Kochanowski)

Mikołaj Gomółka – Psalm XXV Do Ciebie, Panie, wzdycha serce moje (słowa: Jan Kochanowski)

Mikołaj Gomółka – Psalm XLVII Kleszczmy rękoma wszyscy zgodliwie (słowa: Jan Kochanowski)

Cyprian Bazylik – Psalm CXXVII Wszytcy są błogosławieni (słowa: Bernard Wojewódka)

Wacław z Szamotuł – Psalm CXVI Alleluja. Chwalcie Pana Boga Wszechmocnego