logo

Majówka w barokowym lesie – 6 V 2012

Festiwal Cichej Muzyki

odsłona druga

SIEDEM PTAKÓW

muzyka z barokowego lasu

 

 

6 maja 2012

godz. 17:00

Toruń

Ratusz Staromiejski

Sala Mieszczańska

 

 

Osiemnastowieczne szczebioty, świergoty, kukania, pienia i trele: czyli mały atlas ornitologiczny z okazami zebranymi przez VIVALDIEGO, MONTECLAIRA, BIBERA, DAQUINA i innych. Nadto leniwy kot i przyjazna żaba i zakochany słowik . Słowem – muzyczna Arka Noego.

J. Hotteterre„Echos” / „Echa” na flet solo

A. Vivaldi – Concerto op. 10 nr 3 „Il Gardellino” / „Szczygieł”

Allegro

Cantabile

Allegro

M. P. de Monteclair „Les Ramages” / „Szczebioty”

Słowik – Kanarek – Kos – Papuga – Kury – Indyk – Kukułka

L. C. Daquin – „Le Coucou” / „Kukułka” na klawesyn solo

Fr. Couperin – „Le Rossignol en amour” / „Zakochany słowik”

H. I. F. Biber – Sonata Representativa A-dur na skrzypce i basso continuo

Allegro – Słowik – Kukułka – Żaba – Adagio – Kura i Kogut – Przepiórka – Kot – Marsz Muszkieterów – Allemande

G. Ph. Telemann – VI Kwartet paryski e-moll na flet, skrzypce, wiolonczelę i b. c.

Prélude (A discrétion, Trés vite, A discrétion)

Un peu Gay

Vite

Gracieusement

Distrait

Modéré

SILVA RERUM arte

MAJA MIROCHA, traverso

DANUTA ZAWADA, skrzypce barokowe

AGNIESZKA OSZAŃCA, wiolonczela barokowa

MAŁGORZATA SKOTNICKA , klawesyn

SILVA RERUM (‚Las Rzeczy’) w tradycji staropolskiej to rodzinna księga rzeczy wartych utrwalenia w pamięci, tworzona z dnia na dzień, zgodnie z biegiem rodzinnej historii. Księgi takie powstawały w polskich rodzinach szlacheckich począwszy od XVI aż do końca XVIII wieku.


Oficjalne powstanie zespołu datuje się na luty 2010 roku, choć jego muzycy współpracowali ze sobą w różnorodnych projektach od ponad 10 lat. Jako SILVA RERUM arte koncertowaliśmy w ramach festiwali: SEVIQC Słowenia, Anima Musica, Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska, Festiwal Muzyki Sakralnej w Gdyni, Cappella Angelica: muzycy użyczają głosów Aniołom Mariackim, Barokowe Ciepłonoce Kameralne. Dzięki wsparciu Miasta Gdańska w listopadzie 2010 zespół uroczyście zainaugurował swoją działalność również jako Barokowa Orkiestra Kameralna, przygotowując pierwszy z wieczorów w Muzeum Narodowym Gdańsku, obejmujących CONCERTI NOBILISSIMI, najszlachetniejsze koncerty barokowe na instrumenty solowe z towarzyszeniem orkiestry. Inauguracja objęta została honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska.

_________________________________________________________________________________________

MUZYCY SILVA RERUM arte

MAJA MIROCHA poprzeczne flety historyczne

Urodzona w Krakowie. Studiowała psychologię stosowaną (UJ), muzykoterapię (AM Łódź) oraz flet barokowy w klasie ad. Małgorzaty Wojciechowskiej w Akademii Muzycznej w Krakowie. Studia muzyczne kontynuowała w Konserwatorium w Amsterdamie, w klasie poprzecznych fletów historycznych prof. Martena Roota. Współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym oraz Akademią Muzyczną w Krakowie, prowadząc zajęcia dla studentów kierunków Arteterapia i Muzykoterapia. Prowadzi autorskie warsztaty na temat wykonawstwa muzyki dawnej dla flecistów (m.in. w Krakowie, Szczecinie, Gdańsku, Rzeszowie). W 2005 roku zainicjowała w Krakowie letni festiwal barokowej muzyki kameralnej, Królewskie Laboratorium Muzyki Dawnej, promujący współpracę muzyków z artystami reprezentującymi inne dziedziny sztuki współczesnej. Jest współzałożycielem i muzykiem zespołu muzyki dawnej Bella Indifferenza. Współpracowała także z zespołami: De Nederlandse Bachvereniging, Capella Cracoviensis, Collegium Cracoviensae, Consortium Sedinum, Sweelink Baroque Orchestra, Chambre 5, Luters Bach Ensemble Groningen, Cracovia Barocca, Floripari i in. oraz z baletem dworskim Cracovia Danza. Stypendystka programu Rządu Holenderskiego „Top Talent”, Stichting Sweelinck Fond, Ministra Kultury RP, Małopolskiej Fundacji “Sapere Auso”, Fundacji im. St. Estreichera oraz Towarzystwa Przyjaciół Krakowa w Chicago. Zmierza do poszerzania literatury na flet barokowy o kompozycje współczesne: od 2006 roku zamawia i przygotowuje prawykonania nowych utworów kompozytorów ukraińskich, polskich i holenderskich.

DANUTA ZAWADA skrzypce barokowe

Danuta ukończyła Akademię Muzyczną w Gdańsku, gdzie studiowała skrzypce pod kierunkiem ad. M. Sobczaka, oraz klasę skrzypiec barokowych ad. Z. Kaczmarskiego w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest również absolwentką Królewskiego Konserwatorium w Brukseli, gdzie kontynuowała studia w klasie skrzypiec barokowych Sigiswalda Kuijkena i Sary Kuijken. Swoje zainteresowania muzyką dawną i jej wykonawstwem na instrumentach z epoki rozwijała również na kursach mistrzowskich m.in. z M.Toth, E.Onofri, M.Troost, J.Ogg, P.Pandolfo, K.Weiss, S.Standeage. Jako skrzypaczka i altowiolistka barokowa współpracuje z wieloma europejskimi zespołami muzyki dawnej: Bella Differentia, Il Gardellino, Orfeo Orchestra, Estro Cromatico, Consortium Sedinum. Wraz z zespołem operowym Hofmusici przygotowała światową premierę nowoodkrytej opery ARGIPPO Antonio Vivaldiego (2008). Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Muzyki Dawnej w Gdańsku oraz Stowarzyszenia Młodych Wykonawców Muzyki Dawnej w Krakowie. Aktywnie działa na rzecz promocji muzyki dawnej w Polsce.

MAŁGORZATA SKOTNICKA klawesyn

Małgorzata ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie klawesynu profesor Elżbiety Stefańskiej. Umiejętności swoje doskonaliła uczestnicząc w kursach mistrzowskich prowadzonych przez takich pedagogów jak: Zuzanna Rurkowa, Hugette Dreyfus oraz Jacque Ogg. W roku 1995 również z jej inicjatywy powstała w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu klasa klawesynu, którą do dzisiaj prowadzi. Uczniowie jej są laureatami konkursów oraz stypendiów Ministra Kultury. Jest też dr hab. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Brała udział w pracach jury ogólnopolskich konkursów i przesłuchań klawesynowych. Koncertuje jako solistka oraz kameralistka w kraju i za granicą. Brała udział w licznych festiwalach, współpracując z wybitnymi artystami sceny muzyki dawnej, m.in. z W. Kuijkenem, B. Csologiem. Od 1996 roku gra w zespole kameralnym Pro Musica Antiqua, z którym nagrała sześć płyt z muzyką epoki baroku oraz polską muzyką współczesną, wydanych przez firmę DUX. W roku 2003 wraz z zespołem zdobyła złotą płytę przyznawaną przez firmę DUX, a w roku 2007 nagrodę przyznawaną przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego „Najlepsi z Najlepszych”. Z jej inicjatywy w roku 2002 powstało Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej, w którym dwie kadencje pełniła funkcję prezesa, a obecnie funkcję wiceprezesa. Jako członek zarządu Stowarzyszenia jest organizatorką sześciu edycji Festiwalu Muzyki Dawnej ANIMA MUSICA oraz redaktorem wydawanego przez stowarzyszenie rocznika Glosa poświęconego muzyce dawnej. W roku 2003 została odznaczona przez Ministra Kultury odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

AGNIESZKA OSZAŃCA wiolonczela barokowa

Urodzona w Opolu, gdzie rozpoczęła swoją edukację muzyczną, kontynuując ją następnie w klasie wiolonczeli współczesnej Jacka Kociubana w Krakowie. Zainteresowana wykonawstwem muzyki dawnej wyjechała na dalsze studia do Holandii. W 2008 roku otrzymała tytuł Master in Arts konserwatorium w Utrechcie, realizując program barokowy, klasyczny i romantyczny pod kierunkiem Violi de Hoog. Obecnie kontynuuje studia we Włoszech, w klasie Marco Frezzato (Cesena). Finalistka konkursów wiolonczelowych – Konkursu Bachowskiego w Zielonej Górze, International Young Artists Presentation w Antwerpii, Academia Palatina w Mannheim. Agnieszka jest koncertująca solistką, kameralistką, członkiem projektów orkiestrowych. Współpracuje z zespołami Musica Poetica, Pramea Ensemble, Trio Ryu-Oszanca-Lievonen, ensemble La Chromosfera. Jest regularnie zapraszana na koncerty festiwalowe m.in. Fringe of Utrecht Early Music Festival, Brezice Festival Slovenia. Wraz z wiolonczelistką barokową Eimear Reidy jest założycielem i dyrektorem artystycznym serii koncertów Sterren Oude Muziek oraz Sterrenfestival w Utrechcie. Uczestniczyła w nagraniach koncertów fletowych Mozarta w interpretacji Martena Roota (Schonbrunn Ensebmle), wydanych przez wytwornie Globe. Nagrała także dwie płyty z zespołem Pramea Ensemble, zawierające nowoodkryte wczesnoklasyczne tria fletowe. W zakresie techniki instrumentalnej bada barokową improwizację wiolonczelową oraz akordową realizację basso continuo na tym instrumencie. Agnieszka gra na wiolonczeli z 1763 roku, wykonanej przez Benoist’a Fleury w Paryżu.

expedition37family budget calculatorЯнтарьснасть на толстолоба купитьmoscow top 10 attractionsrussian citys