logo

Koncert Collegium Vocale Bydgoszcz – zdjęcia

Rzadka to była okazja usłyszeć dzieła m.in. Cypriana Bazylika i Piotra Artomiusza. Przy okazji serdecznie dziękujemy prof. Januszowi Małłkowi za objaśnienia dot. kancjonału luterańskiego.

Zapraszamy na następny koncert już 13 listopada. Tym razem suity wiolonczelowe Bacha w wykonaniu Tomasza Darocha!