logo

Francja zatańczy w październiku

W październiku Festiwal Cichej Muzyki „zawędruje” na dawne dwory francuskie, gdzie bawiono się w takt muzyki tworzonej przez tamtejszych kompozytorów.

Balet Dworski Cracovia Danza z akompaniamentem Anny Urszuli Kucharskiej na klawesynie wykona – oczywiście w strojach z epoki – tańce barokowe do muzyki francuskiej. Formy taneczne były szczególnie bliskie ówczesnego stylowi francuskiego muzykowania. Klawesyn zaś stał się symbolem kunsztu baroku znad Loary. Muzyka tamtych czasów podkreślała przepych i chwałę królewskiego dworu francuskich Ludwików. Zawierała piękno, energię, mieniła się nastrojami i ozdobnikami. Na koncercie Towarzystwa Bachowskiego usłyszymy i „zobaczymy” muzykę oryginalną, a także skomponowaną przez Annę Urszulę Kucharską na wzór francuskiej muzyki dawnej.

Oto Francja. Między szaleństwem a nagrobkiem.

 

 

Anna Urszula Kucharska – klawesyn

 

 

Balet Dworski „Cracovia Danza”:

Romana Agnel – taniec

Dariusz Brojek – taniec

 

W programie utwory: Jean-Henri D’ANGLEBERTA (1629 -1691) François COUPERINA (1668-1733) oraz kompozycje Anny Urszuli Kucharskiej inspirowane muzyką francuską.

Słowo: Jakub Burzyński

Termin: 20 października 2019, godz. 17:00

Miejsce: Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego w Toruniu

Wstęp wolny

 

Program:

 

Anna Urszula KUCHARSKA

Fantazja niemenzurowana „Stay alive” (2014)

François COUPERIN (1668-1733)

Pièces de Clavecin, Neuviême Ordre (1717)

Les Charmes

Pièces de Clavecin, Cinquiême Ordre (1713)

La Tendre Fanchon

Les Ondes/ Odyny lub Fale

***

François COUPERIN (1668-1733)

L’art de toucher le clavecin (1716)

Septième Prélude

Pièces de Clavecin, Sixiême Ordre (1717)

Les Baricades Mistérieuses

Louis COUPERIN (1626-1661)

Tombeau de Mr de Blancrocher par Mr. Couperin (Bauyn manuscript, Rés. Vm7 674–675)

Jean-Henri D’ANGLEBERT (1629 -1691)

Pièces de clavecin, Paryż, 1689

Wariacje na temat Folii/ Variations sur les Folies d`Espagne

Tombeau dla pana Chambonnières / Tombeau de Monsieur Chambonnières

***

Anna Urszula KUCHARSKA

Fantazja niemenzurowana na „La cathédrale engloutie”(2018)

Jean-Henri D’ANGLEBERTA (1629 -1691)

Pièces de clavecin, Paryż, 1689

Air d`Apollon (J.B. Lully, Triomphe de l`Amour, 1681)

François COUPERIN (1668-1733)

L’art de toucher le clavecin (1716)

Premier Prélude

Pièces de Clavecin, Onziême Ordre (1717)

Les Fastes de la grande, et Anciénne–Mxnxstrxndxsx/ Wspaniałość wielkiej i starożytnej Mxnxstrxndxsx

­—Premier Acte: Les Notables, et Jurés–Mxnxstrxndxurs/ Notable I wyzwoleni mistrzowie

—Second Acte: les Viéleux, et les Gueux/ Lirnicy i żebracy

—Troisiéme Acte: Les Jongleurs, Sauteurs; et Saltinbanques: avec les Ours, et les Singes/ Żonglerzy, linoskoczkowie i akrobaci z ich niedźwiedziami i małpami

—Quatriéme Acte: Les Invalides : ou gens Estropiés au Service de la grande—Mxnxstrxndxsx/ Inwalidzi w służbie wielkiej Mxnxstrxndxsx

—Cinquiéme Acte: Desordre, et déroute de toute la troupe: Causés par les Yvrognes, les Singes, et les Ours/ Zamieszanie i ucieczka całej trupy spowodowane przez pijaków, małpy i niedźwiedzie

Jean-Henri D’ANGLEBERT (1629 -1691)

Pièces de clavecin, Paryż, 1689

Chaconne de Phaeton (J.B. Lully, Phaeton, 1683)

Artyści:

 

Anna Urszula Kucharska – klawesynistka, doktor sztuki muzycznej – specjalizuje się w Wykonawstwie Historycznie Poinformowanym (HIP). Ukończyła londyńską Guildhall School of Music and Drama (2003-2006, studia podyplomowe pod kierunkiem Nicholasa Parle`a) i warszawski Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, UMFC (1998-2003, klawesyn pod kierunkiem Leszka Kędrackiego).
W czerwcu 2012 otrzymała stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka (przyznany przez UMFC).
Jej pasja do klawesynu i Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego inspirowana była przez udział w wydarzeniach muzyczno-edukacyjnych takich jak: Letnia Akademia Muzyki Dawnej w Wilanowie (1999, 2001, 2002), EU Baroque Orchestra Course (Unhost 2004), Young Handel at the Keyboard (Londyn 2004), gdzie uczestniczyła w kursach mistrzowskich gry solowej i basso continuo prowadzonych przez Christophera Hogwooda, Larsa Ulirka Mortensena, Petera Holmana, Agatę Sapiecha, Liliannę Stawarz, Władysława Kłosiewicza, Simone`a Standage.
Klawesynistka prowadzi działalności koncertową od 2002. Występowała jako solistka i kameralistka w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Włoszech. Obok wykonań Wariacji Goldbergowskich, udziału w Couperin Series i innych projektach organizowanych przez British Harpsichord Society, artystka szczególnym sentymentem darzy kompozycje J. J. Frobergera, muzyki francuskiej i angielskiej XVII wieku. Realizowała partie basso continuo w zróżnicowanych stylistycznie dziełach oratoryjnych i operowych: m.in. Judgment of Paris J. Ecclesa, Golia Abbattuto A. Melaniego, La buona figliola N. Picciniego, Wielkiej Mszy h-moll J. S. Bacha, Sosarme J. F. Haendla. Jest także autorką spektakli z muzyką dawną (m. in. „Musica Humana”, „Concerto delle Done”, „W służbie Jej Królewskiej Mości”, „Tombeau i Lamentacja”, „Wojownicy, dyplomaci i tancerze”, „W domu pana de la Fontaine`a”). Była kierownikiem muzycznym i autorem scenariusza adaptacji scenicznej pierwszej polskiej realizacji opery San Ignacio, unikalnego dzieła baroku jezuickiego.
Od 2006 roku artystka podejmuje regularną działalność pedagogiczną. W latach 2006-2008 prowadziła zajęcia klawesynu dodatkowego na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku (UMFC), od września 2006 roku jest pracownikiem ZPOSM nr 3 im. G. Bacewicz (Warszawa), gdzie prowadzi zajęcia klawesynu, basso continuo, zespołu kameralnego oraz prelekcje na temat zagadnień wykonawczych muzyki dawnej. Od 2016 r. współpracuje również ze ZSM im. J. J. Paderewskiego w Białymstoku.

Romana Agneltancerka, choreograf, pedagog tańca, historyk sztuki; założycielka jedynego w Polsce profesjonalnego Baletu Dworskiego Cracovia Danza (dawniej „Ardente Sole”) – Miejskiej Instytucji Kultury w Krakowie, której jest Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym.
Absolwentka Społecznej Szkoły Baletowej w Krakowie (klasa prof. M. Mirockiej). Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Paryskim (Sorbona). We Francji poznała tańce różnych narodów, a także zdobyła specjalizacje w zakresie tańców charakterystycznych oraz historycznych („Le Ballet Légendaire d’Ile de France”, „Le Bal Paré” , VII Konserwatorium w Paryżu, „Thěâtre Baroque de France”). Jest również tancerką klasycznego tańca indyjskiego Bharata Natyam, którego uczyła się u Smt. M. K. Saroja w Madrasie. Współpracowała z wybitnymi osobowościami świata baletu, teatru i muzyki, opracowując choreografie do oper barokowych, klasycznych i staropolskich prezentowanych na scenach w kraju i za granicą. Jest autorką choreografii i ruchu scenicznego do spektakli prezentowanych w wielu teatrach (m.in. Teatr im. J. Słowackiego, Teatr STU, Teatr Ludowy, Teatr „Groteska” w Krakowie; Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi; Teatr Rampa w Warszawie) oraz w Operach i Teatrach Muzycznych (m.in. w Theatre Atelier Lyrique w Tourcoimg, Theatre Champs Elysées w Paryżu – Francja; Teatr Konserwatorium w Oberlin – USA; Concertgebouw w Amsterdamie – Holandia; Opera Margrabiów w Bayreuth – Niemcy; Teatr „Pod Palmovkou” w Pradze – Czechy; Warszawska Opera Kameralna, Opera Krakowska – Polska). Artystka współpracowała w wybitnymi muzykami i dyrygentami (E. Stefańską, U. Bartkiewicz, M. Pomianowską, K. Baumannem, T. Karolakiem, Wł. Kłosiewiczem, V. de Kortem, J. – C. Makgoir’em, J. Ter Lindenem, S. Stadlerem, S. Standag’em, K. Weissem) oraz reżyserami (J. Stokalską, L. Adamikiem, A. Carré, K. Dejmkiem, Wł. Nurkowskim, J. Polewką, R. Perytem, A. Weltschkiem, G. Wiśniewskim, K. Zanussim). Romana Agnel jest twórcą większości choreografii do spektakli Baletu Dworskiego Cracovia Danza oraz pomysłodawczynią i Dyrektorem Artystycznym Festiwalu Tańców Dworskich „Cracovia Danza”, który rokrocznie odbywa się na przełomie lipca i sierpnia w Krakowie. Ponadto prowadzi regularne zajęcia z tańców historycznych na Akademii Muzycznej w Krakowie oraz na UMFC – fila w Białymstoku, a także liczne kursy i wykłady w swoich specjalizacjach. Od lat promuje w kraju i za granicą klasyczny taniec indyjski Bharatha Natyam, będąc jednocześnie ambasadorem polskiego i europejskiego tańca w Indiach.
Romana Agnel jest także autorką kilku publikacji dotyczących zagadnień tańca historycznego.
Artystka jest laureatką II Nagrody na paryskim konkursie „La scéne Française” w technice tańca charakterystycznego oraz Nagrody im. Zofii Rayzacher na IX Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie. W 2009 r. została wyróżniona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. W 2010 r. odebrała odznaczenie – przyznawane przez Prezydenta Miasta Krakowa – „Honoris Gratia” – zasłużeni dla Miasta Krakowa i jego Mieszkańców. W 2014 r. została uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz najwyższym odznaczeniem rządu francuskiego – Orderem Legii Honorowej. Została też odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi Gloria Artis oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Dariusz Brojek tancerz, korepetytor baletu. Absolwent Państwowej Szkoły Baletowej w Gdańsku (klasa U. Azimowa). Doświadczenia w zakresie tańca klasycznego zdobywał w zespołach baletowych oper Bałtyckiej oraz Dolnośląskiej. Umiejętności w zakresie techniki tańca dawnego doskonalił pod okiem Romany Agnel, a także podczas wielu warsztatów prowadzonych przez mistrzów z Francji i Włoch. Wraz z zespołem bierze udział w licznych koncertach i spektaklach w kraju i zagranicą. Współpracuje z Warszawską Operą Kameralną, Teatrem im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, Teatrem Syrena w Londynie, a także z młodzieżowymi zespołami muzyki i tańca dawnego w Polsce. W 2012 roku ukończył kwalifikacyjny kurs instruktorski w zakresie tańca jazzowego.  Odznaczony Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.