logo

Fragmenty kantaty BWV 4 „Christ lag in Todesbanden”

Zachęcamy do lektury tłumaczenia pierwszych wersów kantaty, która była przedmiotem spotkania z profesorem Krzysztofem Szatrawskim. Sądzimy, że to dobry czas na to, bo ten tekst jest powodem powstania tego utworu.

 

Christ lag in Todesbanden                                                   W okowach śmierci Chrystus

für unsre Sünd gegeben,                                                      za nasze spoczął grzechy,

Der ist wieder erstanden                                                      Co z martwych powstał znowu,

und hat uns bracht das Leben;                                             dał życie nam z powrotem;

Des wir sollen fröhlich sein                                                   Z tego trzeba się weselić

Gott loben und ihm dankbar sein                                         chwalić Boga, czynić dzięki

Und singen Halelluja. Halelluja!                                            i zaśpiewać: Alleluja. Alleluja!


Den Tod niemand zwingen kunnt’                                       Śmierci nie zwyciężył nikt

bei allen Menschenkindern,                                                 wśród wszystkich ludzkich dzieci

das macht’ alles unsre Sünd,                                               to przez nasz powszechny grzech,

kein Unschuld war zu finden.                                               niewinnych szukać próżno.

Davon kam der Tod so bald                                                 Stąd tak rychła przyszła śmierć

und nahm über uns Gewalt,                                                 i przemocą wzięła nas,

hielt uns in seinem Reich gefangen. Halelluja.                    więziła nas w królestwie swoim. Alleluja.


Jesus Christus, Gottes Sohn,                                              Jezus Chrystus, Boży Syn,

an unser Statt ist kommenna                                               nasze przyszedł miejsce

Und hat die Sünde weggetan,                                              i wszelkie grzechy przegnał precz,

damit dem Tod genommen                                                  ażeby zabrać śmierci

all sein Recht und sein’ Gewalt,                                           cały gwałt i przemoc jej;

da bleibet nichts denn Tod’s Gestalt,                                   dziś został z niej jedynie cień,

den Stach’l hat er verloren. Halelluja.                                  swe żądło utraciła. Alleluja.

słowa Marcin Luter, przeł. mrówk (blog: Mrówkodzik)

доставка подарков иркутскопределить абонента по номеру городского телефонаfree aexлобановский александр детижалюзи роллетырассчитать стоимость доставки груза транспортной компанией