logo

Ludyczna muzyka w… obiektywach

Opublikowane 06.09.2018 r.

Tak widziała czerwcową odsłonę naszego festiwalu p. Kinga Macak.

 

A takimi impresjami podzielił się p. Marek Krupecki.

w maju: KONFLIKT POKOLEŃ, CZYLI POJEDYNEK PRZYJACIÓŁ

Opublikowane 15.05.2018 r.

W ostatnią niedzielę maja zapraszamy na koncert pt.

B A S S E S ♦ D I V E R S E S

 

Od lewej: Christian Zincke, Dorota Zimna, Ewa Witczak

Od lewej: Christian Zincke, Dorota Zimna, Ewa Witczak

 

WykonawcyChristian Zincke – viola da gamba, Ewa Witczak -wiolonczela barokowa, viola da gamba, Dorota Zimna – klawesyn.

Program: barokowa muzyka francuska i niemiecka, którą skomponowali Carl Friedrich Abel (1723 – 1787), Jean-Baptiste Barrière (1707 – 1747), Johannes Schenck (1660 – po 1712), Marin Marais (1756 – 1728), Georg Philipp Telemann (1681 – 1767).

Słowo: Jakub Burzyński

Termin: 27 maja 2018, godzina 17.00

Miejsce: Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego w Toruniu

Wstęp wolny.

Dorota Zimna:

„Wiolonczela i viola da gamba to niekwestionowane królowe smyczkowego basso continuo epoki baroku. Każda z nich zdobyła ogromną sławę również jako instrument solowy, jednakże popularnością cieszyły się – przynajmniej początkowo – w innych ośrodkach. Viola da gamba królowała na dworach angielskich oraz francuskich, podczas gdy we Włoszech prym wiodła wiolonczela. Dzięki delikatnemu i zmysłowemu dźwiękowi viola da gamba idealnie nadawała się do kameralnych, dworskich koncertów. Jednakże z czasem to, co było jej atutem, stało się niejako wadą. Na przełomie XVIII i XIX wieku została wyparta przez głośniejszą i bardziej wirtuozowską wiolonczelę, która już od początku XVIII wieku z impetem wdzierała się na (nie tylko francuskie) salony oraz sale koncertowe, gdzie pozostała po dziś dzień.

Był taki moment w historii muzyki, kiedy oba te instrumenty współistniały. Pisano nawet duety wykorzystujące violę da gamba i wiolonczelę jednocześnie. Ta swoista unia basowego brzmienia stanowić będzie idiom koncertu „Basses diverses”. Poza ukazaniem znaczących różnic w brzmieniu tych dwóch nstrumentów zaprezentowane zostaną utwory, w których wiolonczela i gamba fantastycznie współpracują tworząc niepowtarzalne brzmienie.

Podczas koncertu usłyszeć będzie można wyjątkowych wykonawców, wykładowców Katedry Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej bydgoskiej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego.

Szczegółowy program koncertu:

• Carl Friedrich Abel (1723 – 1787) – Duetto na violę da gamba i wiolonczelę D-dur

Allegro

Rondou. Tempo di Menuet

• Johannes Schenck (1660 – po 1712) – Scherzi Musicali op. 6: Suite VI a-moll

Preludium

Tempo di Passagalio

• Jean-Baptiste Barrière (1707 – 1747) – Sonates pour la violoncelle, Livre II: Sonata III d-moll

Adagio

Allegro.Allemanda

Aria

Minuetto

• Georg Philipp Telemann (1681 – 1767) – Essercizii Musici: Trio Sonata G-dur TWV 42:G6

Andante

Allegro

Largo

Presto

• Marin Marais (1756 – 1728) – Pièces de viole, Livre V: Suite e-moll

Le Tableau de l’Opération de la Taille

Le Releveilles

• Marin Marais (1756 – 1728) – Pièces a une et a deux violes, Livre I: Suite G-dur

Prelude

Gavotte en Rondeau

Sarabande

Chaconne

♦ Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch w Toruniu ♦

Opublikowane 14.05.2018 r.

Tak w obiektywie Marka Krupeckiego wyglądała inauguracja

VIII Festiwalu Cichej Muzyki.

29 kwietnia 2018 ♦ Inauguracja VIII. Festiwalu Cichej Muzyki

Opublikowane 10.04.2018 r.

W niedzielę o godzinie 17-tej w Sali Mieszczańskiej gościnnego Ratusza Staromiejskiego, czyli TAK JAK ZWYKLE, Towarzystwo Bachowskie zaprasza na pierwszy koncert VIII Festiwalu Cichej Muzyki.

Słowo, JAK ZWYKLE będzie należało do Jakuba Burzyńskiego, a muzyką zawładnie NIEZWYKLE, znakomita fińska oraz już trochę polska skrzypaczka, prof. Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch.

J.S.BACH

PARTITA/SUITA/PARTITA

 

 

Repertuar:

J.S.Bach: Partita na skrzypce solo E- dur BWV 1006 i 2 autorskie transkrypcje na violę d’amore: Partita BWV 1013 (oryginalnie na flet solo) and Suita BWV 995/1011 (oryginalnie na lutnię/wiolonczelę solo).

 

Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch– skrzypce barokowe

Jest niezwykle wszechstronną skrzypaczką. Wykonuje muzykę wszystkich epok ze szczególnym naciskiem na repertuar od XVII do XIX wieku. Gra również na altówce i violi d’amore. Często prowadzi orkiestry jako koncertmistrz lub dyryguje od pierwszego pulpitu.

Chociaż miała wielu znakomitych profesorów, najwięcej uczy ją praca. Studiując w Holandii, współpracowała z elitą wykonawców muzyki dawnej w orkiestrach Fransa Brüggena, Philippe’a Herreweghe’a i innych. Przez ponad dziesięć lat była koncertmistrzem Collegium Vocale. Nigdy nie przestaje się uczyć, ponieważ każdy koncert, a szczególnie najgorszy i najtrudniejszy, jest dla muzyka cennym doświadczeniem.

Sirkka-Liisa prowadzi liczne znane zespoły i orkiestry muzyki dawnej, wykonując muzykę baroku oraz symfonie czasów Mozarta i Schuberta. Jej repertuar solowy obejmuje Sonaty misteryjne Bibera, Sonaty i Partity Bacha oraz utwory na skrzypce solo z XVI i XVII wieku.

Jest profesorem kameralistyki na uniwersytecie w Stavanger. Uczyła również w Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze, Hochschule für Künste w Bremie oraz w Akademii Muzycznej im. Sibeliusa w Helsinkach.

Za: https://www.amuz.krakow.pl/wydzialy/wydzial-ii-instrumentalny/katedra-muzyki-dawnej/pracownicy-katedry/prof-sirkka-liisa-kaakinen-pilch/

OCZYWIŚCIE BACH! Na dobry początek.

Opublikowane 08.04.2018 r.

Szanowni Państwo! 29 kwietnia o godzinie 17.00 w Sali Mieszczańskiej toruńskiego Ratusza Staromiejskiego spotkamy się na inauguracji VIII Festiwalu Cichej Muzyki. Lepiej być nie mogło. Proponujemy, według IKAR-a, wydarzenie miesiąca.