logo

9 czerwca – BACH en trio

W niedzielę, 9 czerwca, Towarzystwo Bachowskie zaprasza do wysłuchania dzieł swojego patrona w wykonaniu tria, prowadzonego przez wybitnego znawcę i wykonawcę dawnej muzyki protestanckiej, Marka Pilcha.

 

Sonata to forma muzyczna, która pojawiła się jako instrumentalna odpowiedź na utwór wokalny – kantatę. Z czasem wykształciła się w osobną formę, na jeden lub więcej instrumentów. Jej popularną postacią stała się sonata a tre (wł.), sonata triowa na dwa instrumenty solowe i basso continuo. Sonaty triowe były też pisane na organy (2 manuały i pedał). Przykładem może być 6 triowych sonat organowych, przypisywanych J.S. Bachowi (przynajmniej niektóre z nich są adaptacją sonat triowych na różne składy innych autorów).

 

Tytuł: Bach en trio

Wykonawcy: Izabela Kozak – skrzypce, Marta Korbel – skrzypce, Marek Pilch – klawesyn

Repertuar: sonaty triowe J. S. Bacha

Słowo: Jakub Burzyński

Termin: niedziela, 9 czerwca 2019, godz. 17.00

Miejsce: Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego w Toruniu

Wstęp wolny

 

Program koncertu

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

 

Sonata na skrzypce i klawesyn obligato E-dur BWV 1016

(Adagio, Allegro, Adagio ma non tanto, Allegro)

Sinfonie trzygłosowe na klawesyn solo:

h-moll, G-dur, e-moll, c-moll

Sonata na skrzypce i klawesyn obligato c-moll BWV 1017

(Largo, Allegro, Adagio, Allegro)

Sinfonie trzygłosowe na klawesyn solo:

a-moll, D-dur, g-moll, A-dur

Sonata triowa na dwoje skrzypiec i Basso Continuo G-dur BWV 530 (transkrypcja sonaty organowej)

(Allegro, Largo, Allegro)

 

 

Nota biograficzna

Izabela Kozak

W 2010 roku ukończyła z wyróżnieniem Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Krakowie, w klasie skrzypiec mgr Janusza Mrozika. Wielokrotnie brała udział w mistrzowskich kursach muzycznych, takich jak: Międzynarodowe Kursy mistrzowskie im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie, Europejskie Warsztaty Muzyczne w Kołobrzegu, Piła Master Class, IX Festiwal Ensemble im. Księżnej Daisy w Książu.

W 2015 roku ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie adt dr hab. Szymona Krzeszowca. W marcu 2013 roku zdobyła II nagrodę oraz nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego na IX Uczelnianym Konkursie skrzypcowym „Witold Lutosławski in Memoriam”.

W latach 2007 – 2014 była koncertmistrzem „Archetti” Orkiestry Kameralnej miasta Jaworzna. W 2014 roku uczestniczyła w miesięcznych warsztatach orkiestrowych i kameralnych „Miami summer music festival”. Odbyła roczny staż artystyczny w klasie skrzypiec dr Jakuba Jakowicza na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Była uczestnikiem 4 edycji programu Akademia Sinfonii Varsovi, wraz z którą brała udział w festiwalu „La Folle Journe” w Nantes i Tokio oraz dwukrotnie odbyła tournée po Chinach i Korei. Ponadto od 2011 roku współpracuje z orkiestrą kameralną Aukso oraz Orkiestrą Muzyki Nowej. 

We wrześniu 2015 roku rozpoczęła pracę jako muzyk kameralista w Śląskiej Orkiestrze Kameralnej. W ubiegłym roku podjęła studia magisterskie w klasie skrzypiec barokowych dr Martyny Pastuszki co już zaowocowało współpracą z {oh!} Orkiestrą Historyczną oraz Wrocławską Orkiestrą Barokową. 

 

Marta Korbel 

urodzona w Tarnowskich Górach. W 2017 roku ukończyła studia magisterskie w klasie skrzypiec Akademii Muzycznej im. K.Szymanowskiego w Katowicach. W tym samym roku podjęła dalsze studia w klasie skrzypiec barokowych dr Martyny Pastuszki. Obecnie jest prowadzona przez mgra Adama Pastuszkę.

Od 2015 roku jest skrzypaczką w Archetti Orkiestrze Kameralnej Miasta Jaworzna. Współpracuje ze Śląską Orkiestrą Kameralną, grała również w orkiestrach Opery Śląskiej, Filharmonii Opolskiej, Aukso a także OH Orkiestrze Historycznej. Brała udział w projekcie I, Culture Orchestra 2016 jak i również w warsztatach i wykonaniu Johannes Passion wraz z Symphoniker Hamburg. Jest członkiem orkiestry Green Kore – stworzonej dla studentów muzyki dawnej. Uczestniczyła w lekcjach mistrzowskich prowadzonych przez Zsolta – Tihamer Visontay, Rafała Zambrzyckiego – Payne, Konstantego Andrzeja Kulkę czy Rolanda Baldiniego. W marcu 2019 szkoliła swój warsztat na kursach muzyki francuskiej Academie Versailles w Pradze w klasie Stephanie Pfister.

 

Marek Pilch

Urodzony w Cieszynie. Studiował organy i klawesyn na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz jako stypendysta DAAD w Hochschule für Musik w Trossingen (Niemcy). W 1992 roku uzyskał wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Organowym w Gdańsku, a w 1997 roku był finalistą na Międzynarodowym Konkursie Klawesynowym (NDR) w Hamburgu. W latach 1998 – 2000 prowadził kursy interpretacji muzyki klawesynowej oraz realizacji basso continuo podczas Bohemia Festival w Kostelcu, w Republice Czeskiej. W latach 2000-2005 był organistą kościoła św. Krzysztofa we Wrocławiu. Współpracował z Polsko-Niemieckim Stowarzyszeniem na Rzecz Badań i Utrzymania Śląskich Organów (VEESO) oraz z Internationale Heinrich Schuetz Gesellschaft. W latach 2011-2013 wspólnie z Muzeum Historii Katowic prowadził cykl „Koncerty na zabytkowym fortepianie” poświęcony interpretacjom muzyki fortepianowej i kameralnej wykonywanej na fortepianie Ernsta Irmlera z roku 1860.

Marek Pilch występuje jako solista, kameralista oraz jako muzyk prowadzący projekty. Gra na historycznych instrumentach klawiszowych: organach, klawesynach i fortepianach historycznych. Współpracuje z zespołami muzyki dawnej (m.in. z Capellą Cracoviensis) oraz prowadzi własny zespół „Trio Brillante” wykonując muzykę przełomu klasycyzmu i romantyzmu na własnym fortepianie stołowym z XIX wieku.

Zajmuje się również działalnością naukową. Przedmiotem jego badań są zagadnienia związane z historycznymi praktykami wykonawczymi oraz chorał protestancki. Wynikiem tych zainteresowań są regularne publikacje w postaci artykułów naukowych lub popularnonaukowych, publikowanych głównie w „Notesie Muzycznym” – półroczniku Akademii Muzycznej w Łodzi. Na uwagę zasługuje przygotowanie (wraz z prof. Markiem Toporowskim) i wydanie pierwszej w Polsce publikacji dotyczącej historycznych systemów strojenia (Dawne temperacje. Podstawy akustyczne i praktyczne wykorzystanie, Katowice 2014).

W roku 2017 uzyskał tytuł doktora habilitowanego i objął funkcję kierownika Katedry Klawesynu i Historycznych Praktyk Wykonawczych na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W ramach tej funkcji prowadzi Akademicką Orkiestrę Barokową.оснастка убийца карасяudk.xyzmodern wedding attireоптимизация сайта интернет рекламаst petersburg russia visitRecom