logo

24 VI 2013 odbyło się zebranie Towarzystwa Bachowskiego

Było to walne zebranie wyborcze. Wysłuchano sprawozdania z działalności Towarzystwa Bachowskiego za rok 2012, przedstawionego przez prezesa, pana Adama Willmę. To, a także inne części zebrania były przedmiotem ożywionej dyskusji, pytań i odpowiedzi. Pojawiły się nowe i nienowe pomysły i propozycje, które być może okażą się warte lub możliwe do podjęcia.

Przed przystąpieniem do wyborów prezes podziękował dotychczasowemu zarządowi, a szczególnie ustępującej skarbnik, pani Annie Wrzesińskiej, za dotychczasową pomoc i zaangażowanie. Podziękował też wszystkim, którzy włączyli się w konkretne przedsięwzięcia (np. działania fotograficzne pana Piotra Piotrowiaka i plakatowa twórczość pani Doroty Piotrowiak) lub po prostu swoją obecnością i składką członkowską wspierają naszą działalność. To bardzo ważny dowód społecznej potrzeby istnienia w Toruniu naszego Towarzystwa.

Nowy zarząd Towarzystwa Bachowskiego, to:

Adam Willma • prezes

Aneta Derkowska • wiceprezes

Grzegorz Dawidowicz • skarbnik

Mirosław Kwiatkowski • sekretarz

Nowa komisja rewizyjna Towarzystwa Bachowskiego to:

Piotr Sadkowski • przewodniczący

Agnieszka Brzezińska • członek

Ewa Gawrońska • członek

Po trzech latach działalności okazało się, że nasza propozycja ma w Toruniu swoją liczną i wspaniałą publiczność, tworzącą przyjazną muzyce, wykonawcom i współsłuchaczom aurę. Wieść o tym rozniosła się już wśród wykonawców, którzy sami zgłaszają się z propozycjami koncertów motywując to zasłyszanym przyjęciem muzyki dawnej przez toruńskich słuchaczy. Gorzej jest natomiast z akustyką toruńskich sal, co sygnalizują nam nasi „bachowscy” koneserzy idealnych brzmień. Tej sprawie poświęcono sporą część zebrania, tym bardziej, że „ucieczkę” ze Starego Rynku wymusić mogą liczne głośne imprezy i hałasy na Starówce.

Towarzystwo Bachowskie serdecznie dziękuje za wsparcie naszym znanym fundatorom, czyli:

Urzędowi Miasta Torunia, niezawodnej firmie BUDLEX, i nowemu sponsorowi, firmie OPTIGUARD,

a także cichym dobroczyńcom, a wśród nich: Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici i Radio Sfera UMK, którym zawdzięczamy dotarcie do studenckich miłośników muzyki dawnej.

 Zostań członkiem Towarzystwa Bachowskiego.

Mamy na widowni wszystkie pokolenia – od 1 roku do stu lat.

Dzięki Tobie tak będzie nadal.