logo

14 maja – P O M I Ę D Z Y – Agnieszka Oszańca

Agnieszka Oszańca: „W moim odczuciu Bach jest tym dla muzyki, kim Dostojewski jest dla literatury a Tarkowski dla kina. Jego kompozycje zdradzają głębokie zrozumienie natury emocji, jej ułomności, niepowtarzalności i fascynację cudem egzystencji. Sposób, w jaki prowadzi narrację, buduje napięcie i gra afektem, nie ma sobie równych.”

Zapraszamy Państwo na muzyczną podróż, którą już wspólnie odbywaliśmy podczas koncertów Towarzystwa. Są bowiem dzieła, nie tylko muzyczne, które co pewien czas instynktownie odwiedzamy. Słuchanie suit wiolonczelowych Bacha przywraca nam równowagę, przypomina proporcje estetyczne, które gubimy czasem w codziennym natłoku dźwięków. Ale kanon, jakim są także te suity, nie jest czymś martwym. Jego odczytanie co jakiś czas pokazuje zmiany w sposobie czytania dzieła muzycznego i wykonawca ma tu zawsze wiele do powiedzenia.

Sześć suit (BWV 1007–1012) lipskiego kapelmistrza to kanon tego gatunku, jego crème de la crème. Komponowane w latach 1717–1723 suity popadły w zapomnienie. Na początku XX wieku przypadkiem odkrył je młody Pablo Casals w… Barcelonie. To on jako pierwszy współcześnie je wykonał! Na VII Festiwalu Cichej Muzyki trzy z nich zagra Agnieszka Oszańca, jedna z czołowych wiolonczelistek barokowych młodego pokolenia. Artystka studiowała muzykę dawną w Holandii, gdzie pod kierunkiem Violi de Hoog specjalizowała się w wiolonczelowym repertuarze osiemnastego i dziewiętnastego wieku.

P O M I Ę D Z Y
Jan Sebastian Bach
II III V
suity wiolonczelowe solo.
Wykonawca: Agnieszka Oszańca – wiolonczela
Słowo: Jakub Burzyński
Termin: niedziela, 14 maja 2017, godz. 17.00
Miejsce: Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego w Toruniu (Muzeum Okręgowe)
Wstęp wolny

Agnieszka Ewa Oszańca, wiolonczelistka, ukończyła studia u prof. Violi de Hoog na wydziale instrumentów historycznych Konserwatorium w Utrechcie. Była finalistką międzynarodowych konkursów w Mannheim i Antwerpii a także stypendystką fundacji Accademia Montis Regalis we Włoszech oraz Frederik Hendrik Stichting oraz Stichting Eigen Instrument w Holandii. Obecnie zajmuje się wykonawstwem muzyki od XVII do XIX wieku na instrumentach z epoki. Koncertuje regularnie jako solistka, kameralistka oraz członkini międzynarodowych formacji muzycznych, między innymi włoskich Stile Galante (Stefano Aresi) i La Risonanza (Fabio Bonizzoni), holenderskiej grupy Ensemble Odyssee (Andrea Friggi), krakowskiej Capelli Cracoviensis (Jan Tomasz Adamus) oraz gdańskiego zespołu Silva Rerum, pojawiając się na najważniejszych światowych festiwalach muzyki dawnej i nagrywając dla takich wytwórni jak Glossa, Sony Classical, Decca, Pan Classic, Alpha, Globe Records.
W maju ubiegłego roku zadebiutowała w roli dyrygenta, prowadząc Capellę Cracoviensis.
Agnieszka gra na kopiach wiolonczel historycznych z pracowni mistrza Jana Bobaka.

Program

Agnieszka Oszańca: „Program składa się z suit, które różnią się między sobą diametralnie, choć przeważa nastrój smutny. Introwertyczna, zgaszona, nostalgiczna d-moll, otwarta i radosna, młodzieńcza C-dur i ciemna, chwilami bolesna, a nawet zła, głęboko filozoficzna c-moll. Jednocześnie pojawia się (tu jak i w całej twórczości Bacha) pewien element stałości i obiektywizmu, widok z góry, jednak bez oceny czy wyroku.”
Suita II d-moll na wiolonczelę solo BWV 1008 (Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Minuet 1&2, Gigue)
Suita III C-dur BWV 1009 (Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourree 1&2, Gigue)
Suita V c-moll BWV 1011 (Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte 1&2, Gigue)

Monika Pasiecznik o suitach wiolonczelowych Bacha:
„Repertuar na wiolonczelę solo obejmuje szereg kompozycji cyklicznych zwanych suitami. Gatunek ten – wykształcony ostatecznie w baroku, będący następstwem miniatur tanecznych i nietanecznych połączonych wspólną tonacją – perfekcyjną realizację znalazł naturalnie w twórczości Johanna Sebastiana Bacha. Choć przed Bachem utwory na wiolonczelę solo pisali i inni kompozytorzy, to właśnie 6 Suit (BWV 1007–1012) lipskiego kapelmistrza tworzy kanon gatunku. Jak się okaże, po 200 latach będzie on nadal aktualny i obowiązujący.
Komponowane w latach 1717–1723 Suity nie były znane aż do początku XX wieku, kiedy to odkrył je przypadkiem w Barcelonie 13-letni Pablo Casals. On też był ich pierwszym współczesnym wykonawcą. Jak brzemienne w skutki było to znalezisko, widać po XX-wiecznej literaturze wiolonczelowej. Znaczna część repertuaru na ten instrument nawiązuje do wzorów bachowskich, choć czasem w całkiem nieprawdopodobny sposób.
Wzory bachowskie to przede wszystkim typy faktury, ale także sposób tratowania instrumentu. Wiolonczela ma bogate możliwości techniczne i wyrazowe – zarówno melodyczne, jak i harmoniczne. Niska skala nadaje jej brzmieniu ciepłą, szlachetną barwę. Wiolonczela uważana jest za instrumentalną arystokratkę. Ale w czasach Bacha była przede wszystkim „narzędziem” do wydobywania dźwięków, do tworzenia muzyki. Podlegała rozmaitym modyfikacjom, ulepszeniom technicznym, zmienny był też sposób gry. Mogła mieć 4 lub 5 strun o różnym stroju, mieć na gryfie progi lub ich nie mieć. Mogła być trzymana między nogami, stawiana na ziemi lub wieszana na barku. Różne odmiany i wielkości XVIII-wiecznych instrumentów smyczkowych świadczą o tym, że nie istniało wyraźne rozgraniczenie między skrzypcami, altówką i wiolonczelą.
W takiej rzeczywistości Johann Sebastian Bach komponował swoje Suity wiolonczelowe. Nie tylko więc stosował skordaturę, czyli praktykę przestrajania strun (V Suita), ale też zmieniał ich liczbę. VI Suita przeznaczona była na wiolonczelę pięciostrunową – z jedną struną dodatkową w wysokim rejestrze. Dziś wiolonczeliści grają przeważnie na czterech strunach, co rzecz jasna podnosi trudność wykonawczą. Niektórzy jednak – na przykład. Sigiswald Kuijken – nawiązują do praktyki barokowej grania na violoncello da spalla, czyli trzymając instrument nie między nogami, lecz zawieszony na ramieniu jakby gitarę (da spalla znaczy po włosku „barkowa”), wysoko pod brodą. Przypuszczalnie tak właśnie Suity wiolonczelowe Bacha mogły być grane w baroku.
Natura instrumentu w czasach, kiedy Bach tworzył swoje Suity, miała charakter płynny, niedookreślony, zależała od potrzeb kompozytorów i stanu posiadania wykonawców. Wiolonczela nie była przedmiotem szczególnej troski, osiągającym niebotyczne ceny i przez to chronionym przed różnymi „ulepszeniami”, jak to często bywa w dzisiejszej praktyce koncertowej. Przeciwstawia się temu wielu współczesnych kompozytorów, eksplorujących możliwości brzmieniowe i techniczne instrumentów, nie stroniących od preparacji, przestrajania strun, amplifikacji elektronicznej itd. Historia instrumentalnych wynalazków to osobny rozdział w dziejach muzyki. Wszyscy ci szaleńcy mogą widzieć w Bachu swego sprzymierzeńca.”

 алексей егармин коучmanage finances softwarefreevzlom.comhaeryкупити ролети львівдоставка сборных грузов из польши