logo

13 grudnia 2015 • Vivaldi zwieńczył V Festiwal Cichej Muzyki

Nie zabrakło publiczności, muzycznych emocji, energetycznych popisów solistów i owacji.

Dzięki Vivaldiemu i La Tempeście zabrakło za to krzeseł na sali i płyt wykonawców, które rozeszły się na pniu.

Dziękujemy sponsorom, którzy umożliwili nam to dzieło swoim wkładem finansowym, a także innym wsparciem. Oto oni: BUDLEX SA, OPTIGUARD S.A., Optiguard Sp. z o.o., Gmina Miasto Toruń, Województwo Kujawsko – Pomorskie, Hotel 1231 ToruńAlliance Francaise Toruń, Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici.

Dziękujemy osobom prywatnym, które – nie szczędząc czasu lub środków – projektują plakaty, dokumentują koncerty dźwiękowo, filmowo i fotograficznie i … udzielają się w pocie czoła w Kapitule Nosicieli Klawesynu.

Dziękujemy księgarniom i sklepom, które okazując nam swoją sympatię godzą się na prezentację naszych plakatów.

Dziękujemy mediom, które niestrudzenie zapowiadały koncerty V FESTIWALU CICHEJ MUZYKI.

Dziękujemy PUBLICZNOŚCI, która sprawia, że nam się chce. Nie uchybiając niczym wykonawcom, to widok Sali Mieszczańskiej, przepełnionej osobami wszelakiej kondycji i stanu, słuchających muzyki i cierpliwie poznających zawiłości muzykologiczne jest naszą największą nagrodą.

A teraz krótkie résumé, a pod nim fotorelacja z finałowego koncertu:

Cechą wspólną tegorocznych koncertów było prowadzenie ich przez muzyka, dyrygenta, szefa orkiestry i śpiewaka – kontratenora, pana Jakuba Burzyńskiego. Koncerty zawsze odbywają się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu i zaczynają się w niedzielę o godz. 17.00. Kończą się, elastycznym często, kwadransem, podczas którego artyści i ich instrumenty oddawane są do dyspozycji publiczności.

Tegoroczne koncerty są dowodem, że Towarzystwo Bachowskie barok traktuje z pietyzmem, ale nie zawsze ortodoksyjnie. Muzyka ta bowiem od kilku dekad wraca  do słuchaczy i wykonawców przebojem i ze świeżością. Jest inspiracją do wcale niepowierzchownych dzisiejszych opracowań. Tak było:

  • 19 kwietnia 2015 – „Obsesja i inne stany” (H.I.F. Biber, J. S. Bach, E. Ysaye, J. Händel / J. Halvorsen) w wykonaniu Sandry Haniszewskiej (skrzypce) i Krzysztofa Kubasika (wiolonczela)
  • 24 maja 2015 – „Bach • Bach” (Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach) w wykonaniu  Marcina Maseckiego (pianino)
  • 28 czerwca 2015 – „C O N • AM O R E” (Georg Philipp TELEMANN, Johann Ludwig KREBS, Johann Sebastian BACH, ANONIM polski, Johann Joachim QUANTZ, Antonio VIVALDI, Johann Gottlieb JANITSCH) w wykonaniu The Sydney Consort
  • 27 września 2015 –  „Wieczór dwóch króli” (J.S. Bach i G.F. Händel) w wykonaniu zespołu „Musica Graziosa” (Konrad Górka – wiolonczela piccolo, Paulina Tkaczyk – klawesyn)
  • 18 października 2015 – „BACH transkrypcje” (J.S. Bach w fortepianowym opracowaniu Ferruccia Busoniego) w wykonaniu Łukasza Kwiatkowskiego (fortepian)
  • 15 listopada 2015 – „ELEKTRYCZNIE!” (J.S. Bach w opracowaniu na trio jazzowe) w wykonaniu Olszewski – Bach – Trio.