logo

10 VI ♦ ku pamięci TOMASZA SCHREIBERA ♦ ratusz staromiejski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika organizując międzynarodowe XVII Warsztaty Geometrii Stochastycznej , Stereometrii i Analizy Obrazu poświęcił ją śp. prof. UMK, TOMASZOWI SCHREIBEROWI. Towarzystwo Bachowskie  podjęło się współorganizacji koncertu dla uczestników konferencji, a także, w miarę możliwości, dla wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy.

TOMASZ SCHREIBER

 kibicował powstaniu Towarzystwa Bachowskiego na tyle, ile pozwalała Mu zaawansowana choroba. Był entuzjastą muzyki Bacha i jedną z osób, do których zwróciliśmy się w fazie organizacji Towarzystwa.

 

   

TOMASZ SCHREIBER był wybitnie uzdolnionym uczniem, studentem i najmłodszym profesorem na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu. Zmarł niespełna trzy lata temu. Był niezwykłą osobą, której skromność, takt, wrażliwość i niedzisiejsza kultura pozostawiała niezatarte wrażenie. Miał umysł wielki i piękny.

Dlatego tak Go pamiętamy.

• 

Plakat autorstwa pani Doroty Piotrowiak.

Więcej:

• 2 grudnia 2010 – prasa o odejściu Tomasza Schreibera: http://www.mmtorun.pl/artykul/nie-zyje-tomasz-schreiber-jeden-z-najmlodszych-profesorow-umk

• Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci o profesorze: http://www.fundusz.org/aktualnosci/14-tomasz-schreiber-s-memorial-session

• Witryna internetowa UMK o sesji i koncercie: http://www.tsms.umk.pl/?q=node/13накрутка лайков аск фмinternet seoстомат поликлиникастать программистом самостоятельноrussia weatherстоимость жд контейнера