logo

♦ Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch w Toruniu ♦

Tak w obiektywie Marka Krupeckiego wyglądała inauguracja

VIII Festiwalu Cichej Muzyki.