logo

• Jak powstają struny do instrumentów barokowych? •

Zapraszamy do filmowej prezentacji sposobu, w jaki przygotowywano przed wiekami (i dziś także!) struny do instrumentów barokowych.

Uprzedzamy, iż są zdecydowanie jelitowego pochodzenia.

http://www.youtube.com/watch?v=wRQq_0VM110#t=383